Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickiego 2018/2019

Termin: 08.01.2018 - 29.01.2018

W dniach 08.01.2018-29.01.2018 będzie mieć miejsce rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019. Nabór odbędzie się za pośrednictwem systemu USOS. Informacje ogólne znajdują się na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych (http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia), a kryteria kwalifikacyjne, obowiązujące w Instytucie Orientalistyki, wraz z wykazem niezbędnych dokumentów, są dostępne na stronie instytutowej w zakładce Erasmus+ (http://www.io.filg.uj.edu.pl/studenci/erasmus-plus). W razie konieczności dostarczenia dokumentów w formie papierowej, proszę złożyć je w sekretariacie Instytutu Orientalistyki do dnia 25 stycznia 2018 (czwartek) w opisanej imiennie teczce.

 

Terminarz rekrutacji:

08.01.2018-29.01.2018  czas trwania rekrutacji w systemie USOS

30.01.2018-11.02.2018 kwalifikacja studentów oraz ogłoszenie wyników w jednostce macierzystej

12.02.2018-25.02.2018 ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOS i procedura odwoławcza

 

Tydzień promocji Erasmus+ 15-19.01.2018

Poniedziałek (15.01.2018) Kampus UJ - WZiKS ul. Łojasiewicza 4 – spotkanie + całodzienne stoisko

Wtorek (16.01.2018) A. Maximum ul. Krupnicza 33 – Aula Mała – spotkanie

Środa (17.01.2018) Collegium Novum ul. Gołębia 24 – Dzień otwarty

Czwartek (18.01.2018) A. Maximum ul. Krupnicza 33 – Aula Mała – spotkanie

Piątek (19.01.2018) Kampus UJ - WZiKS ul. Łojasiewicza 4 – spotkanie + całodzienne stoisko

Data opublikowania: 03.01.2018
Osoba publikująca: Joanna Grudzień