Harmonogramy zajęć na studiach stacjonarnych

Harmonogramy zajęć - semestr zimowy 2019/20:

Miejsce odbywania zajęć:

Al. Mickiewicza 3, budynek Kolegium Śląskie