Harmonogramy zajęć na studiach stacjonarnych

Harmonogramy zajęć - semestr zimowy 2017/18:

  • Arabistyka, data publikacji: aktualizaja 13.10.2017 r.,
  • Iranistyka, data publikacji: aktualizaja 10.10.2017 r.,
  • Turkologia, data publikacji: aktualizaja 31.10.2017 r.,
  • Japonistyka, data publikacji:aktualizaja 10.10.2017 r.,
  • Indologia, data publikacji: aktualizaja 11.10.2017 r.,
  • Sinologia, data publikacji: aktualizaja 06.10.2017 r.,
  • MONOGRAFY, data publikacji aktualizaja 06.10.2017 r.,
  •  

Miejsce odbywania zajęć:

Al. Mickiewicza 3, budynek Kolegium Śląskie