Doktoraty w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych zaprasza kandydatów chcących realizować projekty doktorskie w ramach programów z zakresu następujących dyscyplin: archeologii, filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. W każdym z programów Szkoła oferuje stypendia, a także możliwość realizacji projektów interdyscyplinarnych oraz zdobycia kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia badań na poziomie międzynarodowym. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://human.phd.uj.edu.pl

 

Data opublikowania: 13.02.2020
Osoba publikująca: Dariusz Głuch