Harmonogramy zajęć na studiach stacjonarnych

Harmonogramy zajęć - semestr zimowy 2019/20:

  • Arabistyka, data publikacji:: 16.09.2019 r.aktualizacja 12.11.2019
  • Iranistyka, data publikacji::27.09.2019 r. aktualizacja 12.11.2019
  • Turkologia,data publikacji:: 16.09.2019 r. aktualizacja 12.11.2019
  • Japonistyka, data publikacji: 16.09.2019 r. aktualizacja 12.11.2019
  • Indologia,data publikacji: 16.09.2019 r..aktualizacja 12.11.2019
  • Sinologia, data publikacji: 16.09.2019 r. aktualizacja 12.11.2019
  • Język angielski, data publikacji: 16.09.2019 r.
  • Wykłady monograficzne, data aktualizacji: 16.09.2019 r.

Miejsce odbywania zajęć:

Al. Mickiewicza 3, budynek Kolegium Śląskie