Wzory podań

 

* Jeśli student podczas urlopu dziekańskiego lub studenckiego chce zaliczać wybrane przedmioty, powinien razem z wnioskiem o urlop złożyć także wniosek o indywidualny plan studiów, aby określić sposób zaliczania tych przedmiotów (chyba że wszystkie przedmioty zalicza na warunkach ogólnych, tak jak inni studenci).