Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie):

Studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie):

Tożsamość społeczno-kulturowa narodów Bliskiego i Środkowego Wschodu