Rusza rekrutacja na Erasmusa + w roku akad. 2020/21

Termin: 01.01.2020 - 31.01.2020

W dniach 1-31 stycznia 2020 roku odbywa się rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021. Nabór odbędzie się za pośrednictwem systemu USOS. Informacje ogólne znajdują się na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych (http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia), a kryteria kwalifikacyjne, obowiązujące w Instytucie Orientalistyki, wraz z wykazem niezbędnych dokumentów, są dostępne na stronie instytutowej w zakładce Erasmus+ (http://www.io.filg.uj.edu.pl/studenci/erasmus-plus). W razie konieczności dostarczenia dokumentów w formie papierowej, proszę złożyć je w sekretariacie Instytutu Orientalistyki do dnia 30 stycznia 2020 (czwartek) w opisanej imiennie teczce.

Koordynatorem programu Erasmus+ Studia w Instytucie Orientalistyki jest dr Sylwia Filipowska. e-mail: sylwia.filipowska@uj.edu.pl 

Data opublikowania: 07.01.2020
Osoba publikująca: Joanna Grudzień