Rusza II rekrutacja na Erasmusa

Termin: 16.09.2019 - 10.10.2019

W dniach 06.09.2019 - 11.10.2019 będzie mieć miejsce dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Nabór odbędzie się za pośrednictwem systemu USOS. Informacje ogólne znajdują się na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych (http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia), a kryteria kwalifikacyjne, obowiązujące w Instytucie Orientalistyki, wraz z wykazem niezbędnych dokumentów, są dostępne na stronie instytutowej w zakładce Erasmus+ (http://www.io.filg.uj.edu.pl/studenci/erasmus-plus). W razie konieczności dostarczenia dokumentów w formie papierowej, proszę złożyć je w sekretariacie Instytutu Orientalistyki do dnia 10 października 2019 (czwartek) w opisanej imiennie teczce.

Harmonogram rekrutacji:

1.      Termin rekrutacji w systemie USOSweb – 06.09. – 11.10.2019.

2.      Kwalifikacja studentów i doktorantów oraz ogłoszenie wyników – 12.10 – 17.10.2019.

3.      Procedura odwoławcza oraz kwalifikacja studentów z innych jednostek – 18.10 – 24.10.2019.

Koordynatorem programu Erasmus+ w Instytucie  Orientalistyki jest dr Sylwia Filipowska (sylwia.filipowska@uj.edu.pl).

Data opublikowania: 16.09.2019
Osoba publikująca: Joanna Grudzień