Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019

Termin: 17.09.2018 - 07.10.2018

W dniach 17.09.2018-07.10.2018 będzie mieć miejsce dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019. Wyjazdy są możliwe tylko w semestrze letnim i tylko na jeden semestr w ramach puli miejsc niewykorzystanych podczas rekrutacji podstawowej. Nabór odbędzie się za pośrednictwem systemu USOS. Informacje ogólne znajdują się na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych (http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia), a kryteria kwalifikacyjne, obowiązujące w Instytucie Orientalistyki, wraz z wykazem niezbędnych dokumentów, są dostępne na stronie instytutowej w zakładce Erasmus+ (http://www.io.filg.uj.edu.pl/studenci/erasmus-plus). W razie konieczności dostarczenia dokumentów w formie papierowej, proszę złożyć je w sekretariacie Instytutu Orientalistyki do dnia 5 października 2018 (piątek) w opisanej imiennie teczce.

 

Terminarz rekrutacji:

17.09.2018-07.10.2018   czas trwania rekrutacji w systemie USOS

08.10.2018-16.10.2018 kwalifikacja studentów oraz ogłoszenie wyników w jednostce macierzystej

17.10.2018-31.10.2018  ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOS i procedura odwoławcza

Data opublikowania: 12.09.2018
Osoba publikująca: Joanna Grudzień