Rejestracja dla studentów I i II stopnia w Instytucie Orientalistyki -semestr letni 2017/2018

Termin: 12.02.2018 - 20.02.2018

Rejestracja dla studentów I i II stopnia w Instytucie Orientalistyki -semestr letni 2017/2018

1. Termin rejestracji :

Od 12 lutego 2018 r. od godz. 12.00 do 20 lutego  2018 r. o godz. 23.59.

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Orientalistyki w ramach studiów stacjonarnych oprócz Wychowania Fizycznego i Ochrony Własności Intelektualnej, na które zapisy prowadzone są przez odpowiednie jednostki UJ.

2. Kody rejestracji

WF.IFO-L-17/18L-1st. - Rejestracja dla studentów I STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IFO-M-17/18L-2st. - Rejestracja dla studentów II STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IFO-17/18Lmon/ang - Rejestracja dla studentów I i II STOPNIA Filologii Orientalnej na wykłady monograficzne /przedmioty otwarte oraz język angielski.

 

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IO http://www.io.filg.uj.edu.pl/harmonogramy-zajec oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej poszczególnych Zakładów lub Katedr.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW I CYKL ETAPU 2017/2018.

Prosimy o przemyślane rejestracje. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb. Po zamknięciu rejestracji internetowej rejestracja przedmiotu lub wyrejestrowanie przedmiotu będzie możliwe wyłącznie na pisemny wniosek studenta do Z-cy Dyrektora ds. studenckich złożony w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego br. Wzory wniosków są dostępne na stronie IO w zakładce STUDENCI => WZORY PODAŃ. Konsekwencją niedopełnienia wyrejestrowania z zajęć nie realizowanych bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie w następnym semestrze / roku.

Każdy student ma obowiązek wydrukować DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu IO (pok. 307, 308) do dnia 12 marca br.  Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

 

 

Data opublikowania: 01.02.2018
Osoba publikująca: Joanna Grudzień