Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

Termin: 11.09.2017 - 08.10.2017

W dniach 11.09.2017-08.10.2017 będzie mieć miejsce druga, dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018. Nabór odbędzie się za pośrednictwem systemu USOS. Informacje ogólne znajdują się na stronie Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej, a kryteria kwalifikacyjne obowiązujące w Instytucie Orientalistyki są dostępne na stronie instytutowej w zakładce Erasmus+. W razie konieczności dostarczenia dokumentów w formie papierowej, proszę złożyć je w sekretariacie Instytutu Orientalistyki do dnia 6 października 2017 w opisanej imiennie teczce.

 

Terminarz rekrutacji:

11.09-08.10.2017 czas trwania rekrutacji w systemie USOS

09-15.10.2017 kwalifikacja studentów oraz ogłoszenie wyników w jednostce macierzystej

Data opublikowania: 05.09.2017
Osoba publikująca: Joanna Grudzień