Skrócenie semestru letniego 2016/17 dla studentów III roku

Termin: 20.03.2017 - 31.03.2017

Rada Instytutu Orientalistyki podjęła decyzję o skróceniu o jeden tydzień zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku 2016/2017 i przesunięcie czerwcowej sesji egzaminacyjnej dla studentów III roku studiów licencjackich wszystkich specjalności. Oznacza to, iż:

ostatnim dniem zajęć dla studentów III roku jest 7 czerwca 2017 (zamiast 14 czerwca)

sesja letnia rozpoczyna się dla nich 8 czerwca 2017 (zamiast 16 czerwca)
sesja letnia kończy się 22 czerwca 2017 (zamiast 29 czerwca).

(Terminy sesji poprawkowej we wrześniu 2017 r. pozostają bez zmian.)


Zajęcia zaplanowane pierwotnie na ostatni tydzień muszą zostać odrobione, np. poprzez przeniesienie ich na wcześniejszy termin, wykorzystanie metod e-learningu lub też wyznaczenie studentom dodatkowych zadań (przekazanie im materiałów dydaktycznych, zobowiązanie ich do wykonania odpowiednich ćwiczeń czy prac domowych itp.).

Data opublikowania: 20.03.2017
Osoba publikująca: Joanna Grudzień