Egzamin licencjacki

CO NAJMNIEJ NA 10 DNI ROBOCZYCH PRZED WYZNACZONYM TERMINEM EGZAMINU LICENCJACKIEGO w sekretariacie Instytutu Orientalistyki UJ należy złożyć:

  1. 1 egzemplarz pracy licencjackiej/ dyplomowej wydrukowanej z systemu USOS

Z dniem 1 maja 2010 roku został uruchomiony w Uniwersytecie Jagiellońskim elektroniczny serwis Archiwum Prac Dyplomowych (APD) związany z systemem USOS. Serwis połączony jest z centralnym Punktem Logowania, który znajduje się pod adresem: http://www.apd.uj.edu.pl

Wszystkie informacje dla studentów dotyczące elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) znajdują się pod adresem: http://www.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39

  1. 14 dni przed obroną pracy dyplomowej student zobowiązany jest do przesłania mailem pracownikowi sekretariatu IO:

informacji dotyczącej  tytułu pracy magisterskiej i nazwiska promotora.

  1. Po dokonaniu wpisu do systemu USOS przez sekretariat IO student wprowadza do APD streszczenie  (w j. polskim i angielskim), słowa kluczowe, następnie ładuje do APD plik z pracą w formacie PDF.
  1. Wniosek o wydanie odpisu w języku obcym (niezgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia obrony chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumenty w przyszłości),
  2. Cztery fotografie do dyplomu (wersja w języku polskim) lub o jedną fotografię więcej w przypadku odpisu w języku obcym, wielkość zdjęć 45 mm na 65 mm,
  3. Formularz dla absolwentów przeniesiony do USOSweb (http://www.jakosc.uj.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_B9Jc/1609422/128044704),
  4. Oświadczenie z systemu APD czyjego autorstwa jest praca (TYLKO studenci składający pracę dyplomową),
  5. Studenci kończący rok akademicki oraz studia,  muszą obowiązkowo dostarczyć do sekretariatu wypełniony dokument: Zwrot książek (do pobrania w Bibliotece IO bądź w Sekretariacie IO)

Przy odbiorze dyplomu należy zwrócić legitymację studencką.

Załączniki:

Egzaminy licencjackie:

  1. Filologia Orientalna - Turkologia -

     

  1. Filologia orientalna - Arabistyka -

3. Filologia orientalna - Indianistyka -