Zarządzenie nr 29 i 30 Rektora UJ w sprawie zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej oraz przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 29
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 16 marca 2020 r.
W sprawie: przedłużenia  terminu  wnoszenia  opłat  za  świadczone  usługi  edukacyjne wzwiązku z zawieszeniem kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim
 

 

 
Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 30
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 17 marca 2020 r.
W sprawie: zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej
 

 

Data opublikowania: 21.03.2020
Osoba publikująca: Dariusz Głuch