Wybory 2020 - Ogłoszenie o zwołaniu Zebrań Wyborczych