Metody humanistyki cyfrowej (nie tylko) dla indologów

Termin: 24.01.2018 - 25.01.2018
Miejsce: Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Organizator: Zakład Języków i Kultur Indii i Azji Południowej IO UJ

Zakład Języków i Kultur Indii i Azji Południowej IO UJ

zaprasza na warsztaty:


dr hab. Sven Sellmer (UAM w Poznaniu)

Metody humanistyki cyfrowej (nie tylko) dla indologów

 

 

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami humanistyki cyfrowej, które w sposób możliwie przystępny i praktyczny pokazane zostaną na konkretnych przykładach (przy czym propozycje samych uczestników będą mile widziane).

Chodzi w szczególności o pracę z tekstami na różnych etapach. Uczestnicy dowiedzą się krok po kroku, jak przygotować i przerobić teksty w celu przeprowadzenia badań nad zagadnieniami humanistycznymi za pomocą komputera. Przedstawione metody umożliwiają analizę tekstów nie tylko pod kątem statystycznym, lecz również uwzględniają aspekty semantyczne.

Po udziale w warsztatach uczestnicy będą w stanie samodzielnie zgłębić znajomość prezentowanych metod i, po dla wielu zaskakująco krótkim czasie, zastosować je we własnych badaniach.

Wiedza informatyczna nie jest wymagana; niezbędna będzie jedynie otwartość intelektualna.

 

Dzień pierwszy (środa, 24 I, s. 402):

g. 13.00–14.30 Przegląd i ogólne wprowadzenie (wykład otwarty dla wszystkich zainteresowanych)

g. 15.30–18.00 (z przerwą od 16.45–17.00; warsztaty dla osób zarejestrowanych*)

 

1) Przygotowanie tekstów

  • OCR
  • wyrażenia regularne
  • XML, TEI itd.
  • lemmatyzacja itp.

2) Proste statystyki i wizualizacje

 

Dzień drugi (czwartek, 25 I, s. 303):

g. 9.30–15:30 (przerwa od 11:00–11:15 oraz 12:45–13:45; warsztaty dla osób zarejestrowanych*)

 

1) Analiza sieciowa I

  • podstawy
  • generowania grafów na podstawie tekstów
  • analiza społeczna
  • analiza semantyczna

2) Topic analysis

3) Analiza sieciowa II

  • analiza społeczno-semantyczna
  • inne zastosowania

Liczba miejsc ograniczona. W pierwszej kolejności zapisywani są studenci studiów magisterskich. Termin przyjmowania zgłoszeń: 19.01.2018.

*Zapisy prowadzi dr hab. Iwona Milewska - iwona.milewska@uj.edu.pl

Uwaga! Warsztaty prowadzone są w języku polskim.

Data opublikowania: 22.01.2018
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski