O związkach Słowiańszczyzny ze światem arabskim

23 maja w Auditorium Maximum UJ rozpoczęła się zorganizowana przez Katedrę Arabistyki UJ dwudniowa konferencja "Słowiańszczyzna a świat arabski. Wzajemne relacje: literatura - język - historia".

W spotkaniu biorą udział uczeni, którzy badają źródła arabskie do historii Słowian, a także zajmujący się wpływami i relacjami zachodzącymi w obrębie literatury, języka, kultury oraz historii świata słowiańskiego i świata arabskiego w ujęciu historycznym i współczesnym.

Konferencję otworzył rektor UJ prof. Wojciech Nowak, który podkreślił, że szczególnie w dzisiejszych czasach ważne jest ukazywanie dobrej współpracy naukowej na polach wskazanych przez tytuł konferencji. Z kolei prof. Barbara Michalak-Pikulska, dyrektor Instytutu Orientalistyki UJ, przypomniała, że studia nad kulturą i językiem arabskim mają na Uniwersytecie Jagiellońskim prawie stuletnią tradycję - studia orientalistyczne zapoczątkował na naszej uczelni w 1919 roku prof. Tadeusz Kowalski, a jego kontynuatorami byli m.in. profesorowie Tadeusz Lewicki, Andrzej Czapkiewicz i Roman Stopa.

Przemawiający podczas otwarcia konferencji dr Bassam Aouil z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wskazał na trzy cechy wspólne, które łączą Słowian z kulturą arabską - duchowość (szczególnie widoczną w literaturze), przywiązanie do ważnej roli rodziny w strukturze społecznej oraz gościnność. Zaapelował także o spojrzenie na tematykę wspólnych związków wolne od polityki i bieżących konfliktów.

Podczas dwóch dni konferencji przedstawione zostaną wyniki badań dotyczących związków, które łączą świat słowiański z pozornie odległym światem arabskim w zakresie literatury, kultury, historii i zjawisk językowych.

Data opublikowania: 23.05.2017
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski